Shërbimi

Shërbimi

Sa kohë do të duhet për të marrë një ofertë nga shitësit tuaj aktual ose të mundshëm?

Xinhai zakonisht ofron ofertën brenda 24 orëve.

Sa kohë do të duhet për të marrë vizatime nga shitësit tuaj aktual ose të mundshëm?

Xinhai zakonisht ofron vizatime brenda 24 orëve.

Sa është përqindja e dorëzimit në kohë nga shitësit tuaj të mundshëm dhe aktual?

Përqindja e porosive të dorëzimit në kohë është mbi 90%.

A munden shitësit tuaj aktualë të ofrojnë fotografi për porositë në vazhdim, të cilat janë në prodhim?

Xinhai mund të ofrojë foto prodhimi kur të kërkohet nga klientët.