Turne në punëtori

Fabrika

Punëtori

数控生产线
CNC shpim dhe mërzitje
TORON CNC 3
Torno e madhe vertikale
Shkumë për përpunim të përmasave të vogla
Torno vertikale 4m
punëtori pa pluhur
PUNITORI I KUVENDIT 2
punëtori-12
KUVENDI 3
Workshop Testimi
HIDROTESTIMI
SALDIM ME MBROJEN GAZ
punëtori-17
LINJA E PIKTURISË
punëtori-20
punëtori-19
punishte-34
punëtori-16
punëtori-22